Arkitektritad villa

Manual för förenklad projektering och upphandling

arkitektritadvilla

Om boken

Boken är avsedd för såväl den som funderar på att bygga en villa som för arkitekten som fått sitt första villauppdrag och söker vägledning. Här ges en introduktion till byggprocessens olika skeden vilket gör den lämplig som kurslitteratur på program eller kurser där förståelse för byggprocessen är ett inslag. Boken kan med fördel även läsas av den erfarna villaarkitekten som vill delge för kunden hur processen går till.

Bokens delar

Processen

Bokens inledande del ger en översikt över villabyggets olika skeden och pågående parallella processer. Från tomtköp och arkitektskisser via bygglov, upphandling, byggproduktion till slutbesiktning. 

Ekonomi

Andra delen presenterar metoder för kostnadsbedömning och en typ av projektkalkyl.

Beskrivning

Tredje delen är ett verktyg för arkitekten och byggherren att mer ingående beskriva det hus som ska upphandlas och byggas.

Bildbilaga

Fjärde delen är en bildbilaga med exempel på annorlunda lösningar och med valmöjligheter som finns men som inte räknas som standard i dag.

Provläsning

arkitektritadvilla

Via Studentlitteraturs hemsida finns möjlighet att provläsa delar av bokens inledning och den första delen Processen. Hos förlaget finns också möjlighet att köpa boken direkt. Arbetar du med undervisning och boken är relevant för ämnet kan du också begära ett provexemplar.

Om författarna

andreas_engberg

Andreas Engberg

Andreas Engberg är Arkitekt SAR/MSA, examen från LTH 2010, och KKH Restaureringskonst 2018, cert. kontrollansvarig (KA) med arkitektkontor i Gustavsberg på Värmdö.

Gunnar Hellman

Gunnar Hellman är praktiserande Arkitekt SAR/MSA och vd på Ahrbom & Partner i Stockholm. Gunnar var initiativtagare till forskningsprojektet som ledde till den ursprungliga utgåvan som utkom 1998.

Kontakt

För frågor om boken och dess innehåll, författarbesök, bokpresentation eller föreläsningar:

Fyll i formuläret nedan eller skicka ett mejl till andreas@arkitektritadvilla.se.

Arkitektritad Villa är en del av Arkitekt & Projekt i Värmdö AB

Besök gärna våra andra hemsidor:

Andreas Engberg
Arkitekt SAR/MSA

08 – 570 290 00