Arkitektritad Villa - Manual för förenklad projektering och upphandling
Författad av Gunnar Hellman och Birger Wärn och utgiven 1998 av Stiftelsen Arkus. Det pågående arbetet med den nya utgåvan är hösten 2020 inne i slutfasen där förlaget inom kort tar över materialet från författarna. Syftet med boken förstås enklast genom en läsning av bokens inledning. Tillgänglig här som PDF.

För frågor om boken eller om pågående arbete med den nya utgåvan - vänligen kontakta:
Andreas Engberg
Arkitekt SAR/MSA
Kontrollansvarig enl PBL
+46 (0) 73 930 39 11 andreas.engberg@arkoproj.se